In 2006 heeft de WOVIJ uit originele onderdelen een zestal zogenaamde tetraëders opgebouwd. De onderdelen waren al op het Forteiland aanwezig, maar zijn nooit gebruikt.  De tetraëders waren bedoelt als hindernis tegen landings voer- en vaartuigen. De tetraëders zijn te vinden voor de westelijke M170 bunker (volg het pad tegenover de steiger) en bij de gastensteiger aan de oostzijde van het Forteiland.

tetraeder_6387
tetraeder_6383